Adatvédelem

Hatályos 2024.06.12.-től

Adatkezelési Nyilatkozat

 

A Prímaenergia Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által a www.primanet.hu weboldal működtetése során nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a www.primanet.hu honlap (továbbiakban: Honlap) Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja:

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, SuperShop kártya használatának (ponttranzakciók lebonyolításának) biztosítása és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Ha a Felhasználó a megrendelés során úgy nyilatkozik, hogy az adott vásárlás kapcsán SuperShop ponttranzakciót kíván végezni, ahhoz a megrendeléskor meg kell adnia az 5.3. pontban szereplő adatokat. Ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában kerülnek tárolásra, mely adatok Szolgáltató általi kezelésének célja kizárólag a SuperShop ponttranzakció megkönnyítése és lebonyolítása. Ezen adatokat a Szolgáltató nem jogosult a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban kifejezetten rögzített céltól eltérő semmilyen egyéb célból kezelni, illetve felhasználni.

 

2. Adatkezelés jogalapja:

 

  • A Szolgáltató általi adatkezelésekre Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

3. Az adatkezelő megnevezése:

 

Név:

Prímaenergia Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041837

Bejegyző cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

10735590-2-44

E-kereskedelmi raktár:

3200 Gyöngyös, Kassai út 29.

         GPS koordináták:

N 47°46'32.5" E 19°56'32.8"

                        utcakép:

https://goo.gl/maps/CWgnQc1uGBC2 

E-mail cím:

vevoszolgalat@primanet.hu

Telefonszám:

+36-1/209-9936

Fax:

+36-1/209-9996

 

4. Adatkezelés időtartama:

 

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszerből. Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül törli a Felhasználó adatait a rendszeréből.

Vásárolni vendégként, vagy regisztrált felhasználóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

5. Kezelt személyes adatok köre

 

5.1. Technikai adatok

 

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

5.2. Regisztráció

 

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- vezetéknév;

- keresztnév;

- jelszó;

- saját e-mail cím;

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Felhasználónak lehetősége van a regisztráció során hírlevélre is feliratkozni, ezen hozzájárulás esetén az 5.6-ban leírtak szerint kezeljük az adatait.

 

5.3. Vásárlás

 

A Felhasználó megrendelés során megadott adatait Szolgáltató a Honlapon történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás miatt kezeli. Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben a Felhasználó az egyik fél.

 

5.4. SimplePay fizetési módhoz szükséges adatok

 

A Felhasználó a Honlapon történő vásárlás során a SimplePay fizetési módot is választhatja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a SimplePay Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a www.simplepay.hu/vasarlo-aff honlapon elérhető általános szerződési feltételekben leírt módon.

 

A SimplePay szolgálatás igénybevétele során a Szolgáltató, mint adatkezelő által a Honlapon tárolt, valamint a vásárlás során Felhasználó által megadott alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére:

 

  • Vásárlás teljes összeg
  • megrendelés azonosítója
  • felhasználó azonosítója
  • rendelés adatai (rendelt termékek adatai)
  • számlázási adatok (név, telefonszám, cím)
  • szállítási adatok (név, telefonszám, cím)

 

5.5. SuperShop ponttranzakcióhoz szükséges adatok

 

Ha a Felhasználó rendelkezik SuperShop kártyával, akkor a Honlapon történő vásárlás során a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a SuperShop Program www.supershop.hu honlapról letölthető Részvételi Feltételeiben (a továbbiakban: ÁRF-KB) leírt módon és feltételekkel SuperShop ponttranzakciót végezhet.

A SuperShop ponttranzakcióhoz a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére a Honlapon történő megrendelés során:

- SuperShop kártya száma,

- SuperShop adatbázisban szereplő teljes neve,

- Születési dátuma.

Amennyiben a Felhasználó a fenti adatokat a megrendelés során nem adja meg, vagy a SuperShop adatbázisban szereplő adatoktól eltérő adatokat ad meg, úgy a SuperShop ponttranzakció nem lehetséges.

 

5.6. Cookie

 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató ötféle cookie-t használ:


Elengedhetetlen:
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Beállítások:
A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Statisztikai:
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing:
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Besorolással nem rendelkező:
A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt


A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a Felhasználó eszközén:

- OptiMonk Javascript kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Szolgáltató célzott pop-up reklámokat tud megjeleníteni.

- Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti. - A Szolgáltató a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel a Szolgáltató. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

- Facebook remarketing kód. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Facebook weboldalán remarketing hirdetésekkel kereshesse fel a Szolgáltató. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.

 

Ezen alkalmazások által elhelyezett cookie-k segítségével gyűjtött adatokat a Szolgáltató személy szerint beazonosítható módon nem tudja Felhasználóhoz kötni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.primanet.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

5.7. Hírlevél, Kosárban felejtett termékre figyelmeztető levél

 

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe.

Szolgáltató a regisztrált Felhasználók esetén Kosárban felejtett termékre figyelmeztető e-mailt küldhet.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél, Kosárban felejtett termékre figyelmeztető levél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

5.8. Egyéb célú adatkezelés

 

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak a lehetőségét teremti meg, hogy Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 5 évig tárolja.

5.9. Panaszkezelés, szavatossági és jótállási jogok intézése, garanciális ügyintézéshez kapcsolatos adatkezelés

Szolgáltató az általa eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok, szavatossági és jótállási jogok intézése, kezelése, illetve a termékek javítása, szervízszolgáltatás teljesítése miatt Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján kezeli. A kezelt személyes adatok típusa a Felhasználó kifogásáról készített jegyzőkönyv esetén: azonosítószám, a felhasználó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a felhasználó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.
Amennyiben a Felhasználó nem kíván élni azon jogával, hogy a jótállás/szavatossági igényét közvetlenül a megadott forgalmazó szakszervíznél érvényesítse a szükséges adatok megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Szolgáltató a helyszíni javítás céljából megnevezett szakszervíz részére továbbítsa. A jótállási, vagy szavatossági időn belüli reklamáció esetén a helyszíni javításhoz kezelt személyes adatok típusa: termék helye, kontaktszemély neve, telefonszáma, e-mail címe. Szolgáltató a megadott adatokat 5 évig tárolja.

5.9. Cofidis Áruhitel igényléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A Felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kizárólag csak akkor, ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta. Csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a fenti 5.3. pontban foglaltak szerint a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat tárolni és továbbítani a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u 8-10. V. em., Cg. 01-09-674945) részére az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében. Ezen adatok a SuperShop ponttranzakció lebonyolítása érdekében a SuperShop adatbázis adataival összevetésre kerülnek, és azokat a SuperShop Kft. jogosult az ÁRF-KB-ban rögzített feltételek szerint kezelni.

Ha a Felhasználó nem járul hozzá az adatainak a továbbításához az Összesítő felületen az „Adatkezelési hozzájárulás: kártyaadatok mentése és továbbítása” felirat előtt található jelölőnégyzet kipipálásával („Hozzájárulok, hogy a Prímaenergia Zrt. az itt megadott adataimat az Adatkezelési Nyilatkozatban és az ÁSZF-ben rögzítettek szerint kezelje és eltárolja, azokat megjelenítse a profilomban és a SuperShop Kft. részére – a SuperShop Program Részvételi Feltételei szerinti adatkezelés céljából – továbbítsa”), akkor a megrendelés során megadott személyes adatai nem kerülnek továbbításra a SuperShop Kft. részére, így a megrendelés alapján az adásvétel ugyan érvényesen létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg.

A SuperShop Kft. részére továbbított adatok kezelésére vonatkozóan a SuperShop Program www.supershop.hu oldalon elérhető Részvételi Feltételei irányadóak.

A Szolgáltató igénybe veszi az Árukereső.hu "Megbízható bolt" szolgáltatását, mellyel vásárlások megbízhatóságát, hitelességét kívánja javítani. A program keretében, a Felhasználó által megadott e-mail címre a megrendeléstől számított 10 nap elteltével az árukereső rendszere egy kérdőívet küld ki.

A kérdőívben megadott vélemények és osztályzások az árukereső.hu oldalán 1 nap elteltével megjelennek. A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Adószám: 24868291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a Felhasználó e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

7.  Adatfeldolgozás

 

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, termékek kiszállítása, a Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. A Honlap üzemeltetője a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

Cégnév

Cím

Tevékenység

Zengo Kft.

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.

Honlap üzemeltetés, Tárhelyszolgáltatás 

Gebrüder Weiss

2230 Dunaharaszti, Raktár utca 2.

Futárszolgálat

MPL Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Futárszolgálat

Kova Trans Kft.

2200 Vecsés, Róder I. u. 22.

Futárszolgálat

Prímaenergia Zrt.

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Könyvelés 

DataMagic Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 47. 

Számlázás, rendelésfeldolgozás

HD Agency Kft.

1097 Budapest, Vaskapu utca 20.

hírlevélküldés, háttérszolgáltató   

MiniCRM Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 14.

CRM szolgáltatás, hírlevélküldés

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

SimplePay szolgáltatás üzemeltetés 

BIG FISH Payment Services Kft.  

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Online fizetési szolgáltatás

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

1133 Budapest, Váci út 96-98.

Áruhitel ügyintézés

 

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 

8. Adatbiztonság

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, valamint adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de adott éven belül ugyanarra az adatkörre benyújtott tájékoztatás iránti kérelem esetén a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

9.2. Adatok helyesbítése, törlése, megjelölése, zárolása

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését vagy zárolását kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató megjelöli az adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét, pontosságát, de az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést a Felhasználó kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését 30 napon belül végzi el az adatkezelő.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9.3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név:

Prímaenergia Zrt.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

E-mail:

adatvedelem@primanet.hu

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36(1)391-1400; fax: +36(1)391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz